EPOX POLİÜRETAN KÖPÜK

1 – ÜRÜN TANIMI
EPOX PU KÖPÜK, nem ile genleşip kürleşen, tek komponentli, poliüretan bazlı dolgu ve montaj köpüğüdür. Her bir
aerosol teneke, pipet yardımıyla kullanım için tasarlanmıştır.
2 – ÖZELLİKLERİ
* Mükemmel yapıştırma ve dolgu özelliği
* Mükemmel montaj özelliği ve stabilite.
* Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim.
* Birçok yüzeye mükemmel yapışma ( Teflon, PE, PP hariç ).
* Yüksek doldurma kapasitesi.
* Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri
* Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir.
* Çekme yapmaz.
* Küf tutmaz ve su geçirmez
* Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.
* DIN 4102 standardına göre B3 sınıfına girer.
3 - UYGULAMA ALANLARI
* Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda.
* Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında.
* Isı ve ses izolasyonu sağlamada.
* Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.
* Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtkan malzemesi olarak.
4 - KULLANIM ŞEKLİ
* Uygulama yüzeyleri tozdan ve yağdan arındırılmalıdır.
* Uygulama sırasında teneke ve ortam sıcaklığı -2 °C ile +30 °C arasında olmalıdır.
* En iyi şekilde sonuç elde etmek için teneke ve ortam sıcaklığı +20 °C ile +25 °C arasında olmalıdır.
* Pipet valfe yerleştirildikten sonra teneke iyice çalkalanmalıdır.
* Teneke baş aşağı olacak şekilde valfe bastırarak köpük çıkışı sağlanır.
* Köpük kürleşme süresince genleşeceği için boşluklar kısmen doldurulmalıdır.
* Uygulamadan hemen önce ve sonra yüzeylerin nemlendirilmesi daha çabuk bir kürleşme sağlar ve yapıştırma gücünü
arttırır
* Kürleşmemiş köpük Köpük Temizleyici yardımıyla temizlenebilir. Kürleşmiş köpük ancak mekanik yollardan temizlenebilir.

5- AMBALAJ BİLGİSİ
* 600 gr..Aeresol kutular / 16 lı kolilerde
6- RAF ÖMRÜ
* Uygun şekilde depolanması durumunda 15 ay’dır.
7- ÖNEMLİ
* +25 °C’ nin üstünde ve +5 °C’ nin altında depolanması durumunda raf ömrü kısalabilir
* Ürünler daima valfleri yukarı gelecek şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır
* İdeal sonuç için ürünler uygulamadan en az 12 saat önce oda sıcaklığında bekletilmelidir.
* Kurumuş köpüğün direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılması durumunda rengi sararacaktır. Açık hava
uygulamalarında en iyi sonuç için köpüğün üzeri boyanmalı veya kaplanmalıdır
* Düşük sıcaklıklarda uygulama, köpüğün verimini düşürür ve kürleşme süresinin uzamasına sebep olur.
8- GÜVENLİK
* Difenilmetan-4,4'-diizosiyanat içerir. Gözleri, solunum organlarını ve cildi tahriş eder.
* Solunduğunda zararlı olabilir. Yeterince havalandırılmış ortamlarda kullanılmalıdır.
* Çalışırken eldiven kullanılmalıdır.
* Tüp basınç altındadır; direkt güneş ışığına ve 50 °C’ nin üstünde sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.
* Ateşleyici maddelerden uzak tutulmalıdır.
* Çocuklardan mutlaka uzak tutulmalıdır.
9- TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı       : Poliüretan        
Kür Mekanizması       : Nem ile kürleşme        
Yoğunluk       : 22±3 kg/m3   (ASTM D1622)    
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)       : 7±3 dk.   (ASTM C1620)    
Kesilebilme Süresi (1cm)       : 30-45 dk.   (ASTM C1620)    
Kürleşme Süresi       : 24 saat        
Köpük Rengi       : Açık Sarı        
Verim       : 30-45 L   (ASTM C1536)    
Genleşme miktarı       : % 200 – 250        
Çekme miktarı       : 0%        
Yanma Sınıfı       : B3   (DIN 4102)    
Termal İletkenlik       : 0,036 W/m.k ( 20°C ’de )   (DIN 52612)    
Basınç Dayanımı       : 0,03 MPa   (DIN 53421)    
Su Emme       : Hacimce maks. % 1   (DIN 53428)    
Sıcaklık dayanımı       : -40°C ile +80°C        
Uygulama Sıcaklığı       : -2°C ile +30°C        
Teneke Sıcaklığı       : +5°C ile +30°C        
Belirtilen değerler 23 ± 2 °C ve % 50 ± 5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.